Vojenské zpravodajství vydalo výroční zprávu za rok 2020

22.09.2021 | Tiskové zprávy


Vojenské zpravodajství dnes zveřejnilo Výroční zprávu o své činnosti za rok 2020. Zpráva se stejně jako v minulých letech zaměřuje na vybrané problematiky, které Vojenské zpravodajství aktuálně hodnotí jako důležité pro současný i budoucí vývoj. Konkrétně se zpráva zaměřuje na zdravotnické zpravodajství (MEDINT), propagandu a dezinformace a problematiku Big data v kybernetickém prostoru.

„Rok 2020 připravil České republice i celému světu nové zkoušky a výzvy. Také bezpečnostní komunita se musela přizpůsobit pandemické situaci a soustředit svou pozornost na aktuální rizikové jevy, neboť pouze jejich důkladné poznání může pomoci predikovat další vývoj a plně se připravit na výzvy globalizovaného světa, z nichž některým se věnuje i tato výroční zpráva,“ uvedl ve svém úvodním slově ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun.

Výroční zpráva dále přináší také informace o dění mimo hlavní činnost Vojenského zpravodajství, kam se řadí například historie a odkaz Vojenského zpravodajství nebo charitativní činnost.