Proč se přidat k nám?

Patříte k vlastencům, kteří mají rádi svou zemi?
Chcete pracovat pro Českou republiku?
Máte charakter, jste proaktivní, učenliví se zájmem o vzdělávání a osobní rozvoj?
Chcete vědět, jak funguje svět?
Jste připraveni na těžší začátky, abyste se vše potřebné naučili podle našich představ?
Nevadí Vám služební poměr?

Jste Vy tím, kdo chce s námi tvořit budoucnost s cílem chránit zájmy ČR?

Každý den?

Vojenské zpravodajství ČR je velmi specifickou organizací integrující široké spektrum odborníků napříč obory. Jsme jedinou českou zpravodajskou organizací, která v sobě zahrnuje jak rozvědnou, tak kontrarozvědnou činnost. Tomu odpovídá i množství různorodých činností, kterými se zabýváme. Většina našich zaměstnanců je přijímána do služebního poměru podle zák. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Existují u nás však i profese v pracovněprávním poměru. Očekáváme, že ucházení se o přijetí k Vojenskému zpravodajství ČR učiníte po Vaší zralé úvaze, neboť jen takový člověk u naší organizace nalezne satisfakci a současně i Vojenské zpravodajství udělá maximum pro to, aby byl každý jeho zaměstnanec spokojený.

Do našeho týmu uvítáme každého, kdo:

 • se ztotožňuje s našimi hodnotami;
 • nám pomůže naplňovat naše cíle a vlastní poslání;
 • má primárně vysokoškolské či středoškolské vzdělání;
 • má chuť pracovat a je ochoten přijímat nové věci – i výzvy;

Jsme hrdí na to, že jsme stabilní organizací, která se pyšní minimální fluktuací. Nabízíme řadu zaměstnaneckých výhod, mezi něž patří nejen možnost sportovních a wellness aktivit v průběhu pracovní doby, ale klademe důraz také na vzdělávání, které v některých případech bývá jedinečné, zaměřené na získání konkrétní dovednosti.

Firemní kultura

Jsme jiní. Do jisté míry jsme specifičtí. A vše vyplývá z typu naší organizace. Průměr je pro nás málo. A to ve všech oblastech. Jsme hrdí na to, že jsme příslušníci Vojenského zpravodajství ČR.

Pokud uvažujete o začlenění do našich řad, budete s největší pravděpodobností přijat/a do služebního poměru. Práce ve Vojenském zpravodajství ČR je prestižním zaměstnáním, které je víc posláním než prostým zaměstnáním. Budete pracovat s citlivými či utajovanými informacemi, a proto i my si důkladně vybíráme ty, kteří do našich řad vstoupí.

Bezpečnost je u nás na prvním místě, a to nejen u našich zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání. Řídíme se vnitřními pravidly a etickými principy, které – v případě, že chcete být jedním/jednou z nás – by měly být v souladu s Vašimi hodnotami.

Ceníme si vlastností jako je charakter, čest, spolehlivost a zodpovědnost. Komunikace a vzájemná spolupráce je základním kamenem pro fungující vztahy napříč naší organizací. Vše nám musí dávat smysl a vše výše uvedené je nutné k bezproblémovému chodu uvnitř VZ. Pokud se s výše uvedeným ztotožňujete, rádi se s Vámi seznámíme.

Naše hodnoty

Naše hodnoty jsou něčím, co by mělo být vlastní i Vám, uvažujete-li o přijetí k Vojenskému zpravodajství ČR. Naše hodnoty pro nás nejsou jen hesla. Je to soubor hodnot, kterých si vážíme na nás samotných a stejně tak si jich budeme vážit i u Vás.


 • čest

 • důvěryhodnost

 • odpovědnost a služba ve prospěch ČR

 • loajalita

 • aktivita, iniciativa

 • respekt k interním pravidlům i k lidem samotným

Pracovní prostředí

Pracovní prostředí je místem, kde společně tvoříme, kde spolu komunikujeme, kde hledáme směr naší cesty a radujeme se z úspěchů. Úspěch je to, co nás motivuje a posouvá dál. To vše činíme společnými silami. S vědomím, že náš úspěch zůstává většině společnosti skryt.

K práci dostanete vše, co k ní budete potřebovat. Od obvyklých až po neobvyklé věci. Vzhledem ke specifičnosti naší organizace upřednostňujeme soukromí i v pracovním prostředí. Nehledejte u nás open space. Pracujeme povětšinou v malých týmech.

Kritéria výběru

Jsme výběrovou organizací a tomu odpovídá i náročný proces přijetí k Vojenskému zpravodajství ČR. Připravte se na časově náročné období, které se mnohdy blíží jednomu roku.

Dosáhl/a jste věku 18 let?

Děkujeme za Váš zájem, kontaktujte nás po splnění této podmínky.

ANO NE
Jste plně svéprávný/a?

Děkujeme za Váš zájem, kontaktujte nás po splnění této podmínky.

ANO NE
Jste bezúhonný/a?
(tj. v minulosti jste nebyl/a odsouzen/a za trestný čin

děkujeme za Váš zájem, v současné době nesplňujete základní kritéria pro příjem k naší organizaci.

ANO NE
Jste osobnostně způsobilý/á?
(tj. netrpíte poruchou či obtížemi, které mohou mít vliv na Vaši spolehlivost vykonávat citlivou činnost)

Děkujeme za Váš zájem, kontaktujte nás po splnění této podmínky.

ANO NE
Máte české státní občanství?

Pokud i přesto máte zájem o spolupráci s VZ ČR, kontaktujte nás na kariera@mod.gov.cz

ANO NE
Jste osobou spolehlivou podle §84 zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů?

Děkujeme za Váš zájem, kontaktujte nás po splnění této podmínky.

ANO NE

Pokud splňujete základní kritéria výběru a budete vybrán/a do přijímacího řízení, pak je nutné se připravit na to, že podstoupíte celou řadu testů zaměřených např. na Vaše intelektové a výkonové schopnosti, schopnost reagovat v různých zátěžových situacích, testy znalostí a dovedností, osobnostní testy atd.

Neopomíjíme ani vyšetření na polygrafu (tj. detektor lži) a v případě potřeby vyžadujeme i test na zjištění přítomnosti drog v krvi.

Možnosti uplatnění

U nás budete tím, kým jste vždy chtěli být.

Nikde nenajdete stejné možnosti kariéry jako u Vojenského zpravodajství. Jsme jedineční ve spojení rozvědné a kontrarozvědné služby.

Podívejte se, v jakých oblastech můžete najít uplatnění:


 • Výkon a operativa
 • Jedná se o samotnou podstatu existence zpravodajské služby. Tato oblast je vhodná pro výrazně komunikativní, jazykově vybavené osoby s velmi dobrými vyjadřovacími a přesvědčovacími schopnostmi. Vyžadována je vysoká míra aktivity, kreativity, flexibility a organizačních schopností. Předpokladem je znalost politicko-ekonomického prostředí, a to i v mezinárodním měřítku. Práce v této oblasti patří mezi nejnáročnější oblasti, kde je nezbytné disponovat vysokou psychickou odolností, vysokou mírou loajality, odpovědnosti a spolehlivosti.


 • Analýza informací
 • Pozice analytiků jsou vhodné zejména pro osoby, které mají všeobecný rozhled v mezinárodní politické situaci, přehled o roli ČR v současném mezinárodněpolitickém dění a znalosti historických souvislostí. Vhodný je hlubší zájem o konfliktní oblasti a příčiny konfliktů ve světě. Žádané jsou geografické i regionální znalosti vč. osobní zkušenosti v daných oblastech. Uplatní se zde osoby s výbornými analytickými schopnosti, velmi dobrými vyjadřovacími schopnostmi, schopností objektivního posuzování a progresivním uvažováním. Vyžadovány jsou znalosti cizích jazyků (zejm. AJ, dále např. francouzština, ruština, arabština, jazyky asijské či africké vč. jejich dialektů).


 • Obrazové zpravodajství IMINT
 • Na základě závazků vůči Severoatlantické alianci v oblasti poskytování obrazového zpravodajství (tzv. IMINT) vzniká v ČR centrum pro kosmický průzkum SATCEN ČR. Satelitní centrum vznikne k 1. 7. 2018 pod hlavičkou Vojenského zpravodajství ČR a ve svém portfoliu bude mít nejen úkoly vycházející z potřeb AČR a NATO, ale bude též plnit úkoly pro státní instituce nebo IZS v případě živelných katastrof.

  Úkolem tohoto prvku je získávání, zpracování a analýza informací optoelektronických a radarových snímků kosmického, leteckého a pozemního průzkumu v jejich reálném čase. Uplatnění v této oblasti najdou specialisté na obrazové a geoprostorové informace, fotogrammetrii, geoinformatiku a družicové technologie.

  Více informací o SATCEN ČR najdete zde.


 • Kybernetická obrana NCKO
 • Vojenské zpravodajství ČR má ve svých úkolech vybudování Národního centra kybernetických operací (NCKO), které bude zabezpečovat kybernetickou obranu ČR. Do tohoto centra hledáme technicky zdatné jedince, kteří se chtějí podílet na zajišťování obrany České republiky, a zajímají se o kybernetickou bezpečnost, forenzní analýzu, analýzu síťového provozu, big data a jejich zpracování, penetrační testování, reverse engineering a programování (Python, Java, C++, SQL atd).

  Držíme krok s dobou, a proto jsou zde pro prohlubování znalostí a další rozvoj samozřejmostí odborné kurzy v oboru IT, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí.Více informací o NCKO naleznete zde.


 • ICT
 • Specialisty v oblasti ICT nehledáme pouze pro Národní centum kybernetických operací. Nabízíme široké uplatnění např. v oblastech programování, tvorby síťových řešení, správy sítí, vývoje HW a SW apod. Klíčový je pro nás zájem o rozvoj v těchto oblastech.


 • Podpora/zabezpečení
 • Bez stabilního zabezpečení nefunguje žádná organizace. Proto i u nás najdou místa osoby s právním, ekonomickým či elektrotechnickým vzděláním nebo osoby technicky a manuálně zručné, osoby pohybující se v administrativě, telekomunikacích či jazykově vybavené osoby. Uplatnění u VZ ČR naleznou i osoby v oblasti revizí, dílen, stavebnictví, ostrahy, dopravy či gastronomie a pohostinství.

 

 

Výkon a operativa

Jedná se o samotnou podstatu existence zpravodajské služby. Tato oblast je vhodná pro výrazně komunikativní, jazykově vybavené osoby s velmi dobrými vyjadřovacími a přesvědčovacími schopnostmi. Vyžadována je vysoká míra aktivity, kreativity, flexibility a organizačních schopností. Předpokladem je znalost politicko-ekonomického prostředí, a to i v mezinárodním měřítku. Práce v této oblasti patří mezi nejnáročnější oblasti, kde je nezbytné disponovat vysokou psychickou odolností, vysokou mírou loajality, odpovědnosti a spolehlivosti.

Analýza informací

Pozice analytiků jsou vhodné zejména pro osoby, které mají všeobecný rozhled v mezinárodní politické situaci, přehled o roli ČR v současném mezinárodněpolitickém dění a znalosti historických souvislostí. Vhodný je hlubší zájem o konfliktní oblasti a příčiny konfliktů ve světě. Žádané jsou geografické i regionální znalosti vč. osobní zkušenosti v daných oblastech. Uplatní se zde osoby s výbornými analytickými schopnosti, velmi dobrými vyjadřovacími schopnostmi, schopností objektivního posuzování a progresivním uvažováním. Vyžadovány jsou znalosti cizích jazyků (zejm. AJ, dále např. francouzština, ruština, arabština, jazyky asijské či africké vč. jejich dialektů).

Obrazové zpravodajství IMINT

Na základě závazků vůči Severoatlantické alianci v oblasti poskytování obrazového zpravodajství (tzv. IMINT) vzniká v ČR centrum pro kosmický průzkum SATCEN ČR. Satelitní centrum vzniklo k 1. 7. 2018 pod hlavičkou Vojenského zpravodajství ČR a operační úkoly začne dle požadavku NATO plnit do konce roku 2019. Ve svém portfoliu bude centrum mít nejen úkoly vycházející z potřeb AČR a NATO, ale bude též plnit úkoly pro státní instituce nebo IZS v případě živelných katastrof.

Úkolem tohoto prvku je získávání, zpracování a analýza informací optoelektronických a radarových snímků kosmického, leteckého a pozemního průzkumu v jejich reálném čase. Uplatnění v této oblasti najdou specialisté na obrazové a geoprostorové informace, fotogrammetrii, geoinformatiku a družicové technologie.

Více informací o SATCEN ČR najdete zde.

Kybernetická obrana NCKO

Vojenské zpravodajství ČR má ve svých úkolech vybudování Národního centra kybernetických operací (NCKO), které bude zabezpečovat kybernetickou obranu ČR. Do tohoto centra hledáme technicky zdatné jedince, kteří se chtějí podílet na zajišťování obrany České republiky a zajímají se o kybernetickou bezpečnost, forenzní analýzu, analýzu síťového provozu, big data a jejich zpracování, penetrační testování, reverse engineering a programování (Python, Java, C++, SQL atd.)

Držíme krok s dobou, a proto jsou zde pro prohlubování znalostí a další rozvoj samozřejmostí odborné kurzy v oboru IT, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Více informací o NCKO naleznete zde.

ICT

Specialisty v oblasti ICT nehledáme pouze pro Národní centum kybernetických operací. Nabízíme široké uplatnění např. v oblastech programování, tvorby síťových řešení, správy sítí, vývoje HW a SW apod. Klíčový je pro nás zájem o rozvoj v těchto oblastech.

Podpora/zabezpečení

Bez stabilního zabezpečení nefunguje žádná organizace. Proto i u nás najdou místa osoby s právním, ekonomickým či elektrotechnickým vzděláním nebo osoby technicky a manuálně zručné, osoby pohybující se v administrativě, telekomunikacích či jazykově vybavené osoby. Uplatnění u VZ ČR naleznou i osoby v oblasti revizí, dílen, stavebnictví nebo ostrahy, dopravy či gastronomie a pohostinství.

 

 

Vzdělávání a rozvoj

Naši zaměstnanci tvoří to, čím je naše organizace. Rádi investujeme do vzdělávání a rozvoje našich zaměstnanců. Dobře víme, že právě toto je klíč k našemu úspěchu.

Setkáte se u nás s pravidelným proškolováním jak v běžných oblastech využitelných ve svých profesích, tak i se vzděláním ojedinělým, typickým pro zpravodajské instituce. Podporujeme jazykové vzdělávání, manažerské vzdělávání a vzdělávání v oblasti soft skills. Samozřejmostí jsou odborné kurzy zaměřené na Vaši konkrétní činnost.

Benefity & Plat

Vy vkládáte úsilí, my vám dáváme prostor rozvíjet se a odpočívat. Vojenské zpravodajství nabízí v případě služebního poměru širokou škálu benefitů:

 

 • zajímavou a atraktivní práci, často odborně náročnou
 • profesní růst, rozvoj a vzdělávání ve vaší oblasti
 • pracovní dobu přizpůsobenou vašim potřebám
 • udržujeme vás fit – proto máte možnost 2x týdně po 2 h využít v pracovní době čas pro zvyšování vaší fyzické kondice
 • 37 dnů dovolené
 • 14 dnů preventivní rehabilitace
 • nadstandardní zdravotní péči
 • příspěvek na bydlení
 • účast na teambuildingových akcích a sportovních dnech
 • možnost dalšího studia vč. možnosti získat stipendium
 • možnost absolvování stáží
 • možnost cestovat či působit v zahraničí
 • možnost náborového příspěvku

 

 

Roční hrubý služební tarif

rotmistr 443 280,-
nadrotmistr 471 840,-
praporčík 503 280,-
nadpraporčík 537 600,-
poručík 474 720,-
nadporučík 537 600,-
kapitán 616 440,-
major 695 040,-

K tarifnímu platu náleží

 • stabilizační příspěvek
 • zvláštní příplatek
 • příspěvek na bydlení
 • příspěvek na dojíždění

 

Jak se přihlásit

Zaujala Vás naše nabídka? Pak Vás požádáme o zaslání Vašeho strukturovaného životopisu spolu s motivačním dopisem na adresu kariera@mod.gov.cz. Zaujme-li nás Vaše žádost, budeme Vás kontaktovat do 4 týdnů od obdržení Vaší žádosti.

Podotýkáme, že v průběhu přijímacího řízení nedochází k jakémukoliv negativnímu ovlivnění oprávněných zájmů a důstojnosti uchazeče. Poznatky získané o uchazeči budou využity pouze k posouzení vhodnosti uchazeče pro případné zařazení u VZ ČR a je s nimi zacházeno v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.