Proč se přidat k nám?

Máte rádi svou vlast?
Chcete pracovat pro Českou republiku?
Máte pevný charakter, jste proaktivní, učenliví a máte zájem se vzdělávat a dál rozvíjet?
Jste připraveni na jedinečné kariérní výzvy?
Chcete vstoupit do služebního poměru a stát se vojákem z povolání?

Chcete s námi tvořit budoucnost a chránit zájmy ČR?

Každý den?

Vojenské zpravodajství je velmi specifickou organizací, ve které působí široké spektrum odborníků napříč obory. Jsme jedinou českou zpravodajskou službou, která integruje jak rozvědnou, tak kontrarozvědnou činnost. Tomu odpovídá i množství různorodých činností, kterými se zabýváme. Většina našich zaměstnanců je přijímána do služebního poměru podle zák. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Existují u nás však i profese v pracovněprávním poměru. Očekáváme, že ucházení se o přijetí k Vojenskému zpravodajství ČR učiníte po Vaší zralé úvaze, neboť jen takový člověk u naší organizace nalezne satisfakci a současně i Vojenské zpravodajství udělá maximum pro to, aby byl každý jeho zaměstnanec spokojený.

V našem týmu uvítáme každého, kdo:

 • se ztotožňuje s našimi hodnotami;
 • nám pomůže naplňovat naše cíle a vlastní poslání;
 • má primárně vysokoškolské či středoškolské vzdělání;
 • má chuť pracovat a čelit novým výzvám;

Jsme hrdí na to, že jsme stabilní organizací, která se pyšní minimální fluktuací. Nabízíme řadu zaměstnaneckých výhod, mezi něž patří nejen možnost sportovních a wellness aktivit v průběhu pracovní doby, ale klademe důraz také na vzdělávání, které v některých případech bývá jedinečné, zaměřené na získání konkrétní dovednosti.

Firemní kultura

Práce ve Vojenském zpravodajství je prestižní činnost, která je mnohem víc než jen zaměstnáním. Je spíše posláním. Naše organizace je specifická. Komunikace a vzájemná spolupráce je základním kamenem pro fungující vztahy napříč naší organizací. Vše nám musí dávat smysl. Pokud uvažujete o začlenění do našich řad, budete s největší pravděpodobností přijat/a do služebního poměru. Budete pracovat s citlivými či utajovanými informacemi, a proto si důkladně vybíráme ty, kteří do našich řad vstoupí.

Naše hodnoty

Jsme hrdí, že jsme příslušníky Vojenského zpravodajství. Naše hodnoty a etické principy pro nás nejsou jen hesla. Je to soubor vlastností, kterých si vážíme u nás samotných a stejně tak si jich budeme vážit u Vás. Pokud se s uvedenými hodnotami ztotožňujete, rádi se s Vámi seznámime.


 • čest

 • důvěryhodnost

 • odpovědnost a služba ve prospěch ČR

 • loajalita

 • aktivita, iniciativa

 • respekt k interním pravidlům i k lidem samotným

Pracovní prostředí

Pracovní prostředí je místem, kde společně tvoříme, kde spolu komunikujeme, kde hledáme směr naší cesty a radujeme se z úspěchů. Právě úspěch je to, co nás motivuje a posouvá dál. I když jsme si vědomi, že naše úspěchy zůstanou většině společnosti zakryty.

Ke své práci dostanete vše, co budete potřebovat. Od věcí obvyklých až po neobvyklé. Vzhledem ke specifičnosti naší organizace upřednostňujeme soukromí i v pracovním prostředí. Nehledejte u nás open space. Pracujeme povětšinou v malých týmech.

Kritéria výběru

Jsme výběrovou organizací a tomu odpovídá i náročný proces přijetí k Vojenskému zpravodajství. Délka přijímacího řízení mnohdy přesahuje 1 rok.

Dosáhl/a jste věku 18 let?

Děkujeme za Váš zájem, kontaktujte nás po splnění této podmínky.

ANO NE
Jste plně svéprávný/a?

Děkujeme za Váš zájem, kontaktujte nás po splnění této podmínky.

ANO NE
Jste bezúhonný/a?
(tj. v minulosti jste nebyl/a odsouzen/a za trestný čin)

Děkujeme za Váš zájem, v současné době nesplňujete základní kritéria pro příjem k naší organizaci.

ANO NE
Jste osobnostně způsobilý/á?
(tj. netrpíte poruchou či obtížemi, které mohou mít vliv na Vaši spolehlivost vykonávat citlivou činnost)

Děkujeme za Váš zájem, kontaktujte nás po splnění této podmínky.

ANO NE
Máte české státní občanství?

Pokud i přesto máte zájem o spolupráci s VZ ČR, kontaktujte nás na kariera@mod.gov.cz

ANO NE
Jste osobou spolehlivou podle §84 zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů?

Děkujeme za Váš zájem, kontaktujte nás po splnění této podmínky.

ANO NE

Pokud splňujete základní kritéria výběru a budete vybrán/a do přijímacího řízení, pak je nutné se připravit na to, že podstoupíte celou řadu testů zaměřených např. na Vaše intelektové a výkonové schopnosti, schopnost reagovat v různých zátěžových situacích, testy znalostí a dovedností, osobnostní testy atd.

Neopomíjíme ani vyšetření na polygrafu (tj. detektor lži) a v případě potřeby vyžadujeme i test na zjištění přítomnosti drog v krvi.

Možnosti uplatnění

U nás budete tím, kým jste vždy chtěli být.

Nikde nenajdete takové kariérní možnosti jako u Vojenského zpravodajství. Jsme jedineční ve spojení rozvědné a kontrarozvědné služby.

Podívejte se, v jakých oblastech můžete najít uplatnění:


 • Výkon a operativa
 • Jedná se o samotnou podstatu existence zpravodajské služby. Tato oblast je vhodná pro výrazně komunikativní, jazykově vybavené osoby s velmi dobrými vyjadřovacími a přesvědčovacími schopnostmi. Vyžadována je vysoká míra aktivity, kreativity, flexibility a organizačních schopností. Předpokladem je znalost politicko-ekonomického prostředí, a to i v mezinárodním měřítku. Práce v této oblasti patří mezi nejnáročnější oblasti, kde je nezbytné disponovat vysokou psychickou odolností, vysokou mírou loajality, odpovědnosti a spolehlivosti.


 • Analýza informací
 • Pozice analytiků jsou vhodné zejména pro osoby, které mají všeobecný rozhled v mezinárodní politické situaci, přehled o roli ČR v současném mezinárodněpolitickém dění a znalosti historických souvislostí. Vhodný je hlubší zájem o konfliktní oblasti a příčiny konfliktů ve světě. Žádané jsou geografické i regionální znalosti vč. osobní zkušenosti v daných oblastech. Uplatní se zde osoby s výbornými analytickými schopnosti, velmi dobrými vyjadřovacími schopnostmi, schopností objektivního posuzování a progresivním uvažováním. Vyžadovány jsou znalosti cizích jazyků (zejm. AJ, dále např. francouzština, ruština, arabština, jazyky asijské či africké vč. jejich dialektů).


 • Obrazové zpravodajství IMINT
 • Satelitní centrum České republiky (SATCEN ČR) je moderním pracoviště obrazového zpravodajství IMINT ve struktuře Vojenského zpravodajství. SATCEN ČR je národní autoritou pro obrazové zpravodajství a v rezortu Ministerstva obrany gestorem kosmického průzkumu. Centrum plní především úkoly Vojenského zpravodajství, dále podporuje Armádu České republiky a Severoatlantickou alianci. V civilně-výzkumné spolupráci podporuje státní instituce, akademickou sféru a Integrovaný záchranný systém. 

  Hlavním úkolem Satelitního centra je získávání, zpracování a analýza informací optických, multispektrálních a radarových snímků kosmického, leteckého a pozemního průzkumu v krátkém čase. Uplatnění v této oblasti najdou specialisté na obrazové a geoprostorové informace, fotogrammetrii, geoinformatiku a družicové technologie.

  Více informací o SATCEN ČR najdete zde.


 • Signálové zpravodajství SIGINT
 • V této oblasti se uplatní odborníci na informační technologie, elektrotechniku, telekomunikační techniku, vývoj SW a HW, ale i specialisté na analytickou a překladatelskou činnost. Pozice jsou vhodné nejen pro zájemce s praxí, ale i pro čerstvé absolventy středoškolských a vysokoškolských oborů. Signálové zpravodajství zpracovává data a informace získané z elektromagnetického spektra vyzařovaného elektronickými prostředky. Prvky SIGINT VZ jsou dislokovány v mimopražských lokalitách v Ústeckém, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Pro tato pracoviště zároveň hledáme odborníky v oblasti zabezpečení a logistiky.

  Více informací o nabízených pracovních pozicích SIGINT naleznete zde.

  ​​​​​​Pro další informace v této oblasti kontaktujte: tel.: 725 025 330, e-mail.: SI_VZ@mod.gov.cz


 • Kybernetická obrana NCKO
 • Vojenské zpravodajství ČR má ve svých úkolech vybudování Národního centra kybernetických operací (NCKO), které bude zabezpečovat kybernetickou obranu ČR. Do tohoto centra hledáme technicky zdatné jedince, kteří se chtějí podílet na zajišťování obrany České republiky, a zajímají se o kybernetickou bezpečnost, forenzní analýzu, analýzu síťového provozu, big data a jejich zpracování, penetrační testování, reverse engineering a programování (Python, Java, C++, SQL atd).

  Držíme krok s dobou, a proto jsou zde pro prohlubování znalostí a další rozvoj samozřejmostí odborné kurzy v oboru IT, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí.

  Více informací o NCKO naleznete zde.


 • ICT
 • Specialisty v oblasti ICT nehledáme pouze pro Národní centum kybernetických operací. Nabízíme široké uplatnění např. v oblastech programování, tvorby síťových řešení, správy sítí, vývoje HW a SW apod. Klíčový je pro nás zájem o rozvoj v těchto oblastech.


 • Podpora/zabezpečení
 • Bez stabilního zabezpečení nefunguje žádná organizace. Proto i u nás najdou místa osoby s právním, ekonomickým či elektrotechnickým vzděláním nebo osoby technicky a manuálně zručné, osoby pohybující se v administrativě, telekomunikacích či jazykově vybavené osoby. Uplatnění u VZ ČR naleznou i osoby v oblasti revizí, dílen, stavebnictví, ostrahy, dopravy či gastronomie a pohostinství.

 

 

Výkon a operativa

Jedná se o samotnou podstatu existence zpravodajské služby. Tato oblast je vhodná pro výrazně komunikativní, jazykově vybavené osoby s velmi dobrými vyjadřovacími a přesvědčovacími schopnostmi. Vyžadována je vysoká míra aktivity, kreativity, flexibility a organizačních schopností. Předpokladem je znalost politicko-ekonomického prostředí, a to i v mezinárodním měřítku. Práce v této oblasti patří mezi nejnáročnější oblasti, kde je nezbytné disponovat vysokou psychickou odolností, vysokou mírou loajality, odpovědnosti a spolehlivosti.

Analýza informací

Pozice analytiků jsou vhodné zejména pro osoby, které mají všeobecný rozhled v mezinárodní politické situaci, přehled o roli ČR v současném mezinárodněpolitickém dění a znalosti historických souvislostí. Vhodný je hlubší zájem o konfliktní oblasti a příčiny konfliktů ve světě. Žádané jsou geografické i regionální znalosti vč. osobní zkušenosti v daných oblastech. Uplatní se zde osoby s výbornými analytickými schopnosti, velmi dobrými vyjadřovacími schopnostmi, schopností objektivního posuzování a progresivním uvažováním. Vyžadovány jsou znalosti cizích jazyků (zejm. AJ, dále např. francouzština, ruština, arabština, jazyky asijské či africké vč. jejich dialektů).

Obrazové zpravodajství IMINT

Satelitní centrum České republiky (SATCEN ČR) je moderním pracovištěm obrazového zpravodajství IMINT ve struktuře Vojenského zpravodajství. SATCEN ČR je národní autoritou pro obrazové zpravodajství a v rezortu Ministerstva obrany gestorem kosmického průzkumu. Centrum plní především úkoly Vojenského zpravodajství, dále podporuje Armádu České republiky a Severoatlantickou alianci. V civilně-výzkumné spolupráci podporuje státní instituce, akademickou sféru a Integrovaný záchranný systém.

Hlavním úkolem Satelitního centra je získávání, zpracování a analýza informací optických, multispektrálních a radarových snímků kosmického, leteckého a pozemního průzkumu v krátkém čase. Uplatnění v této oblasti najdou specialisté na obrazové a geoprostorové informace, fotogrammetrii, geoinformatiku a družicové technologie.

Více informací o SATCEN ČR najdete zde.

Signálové zpravodajství SIGINT

V této oblasti se uplatní odborníci na informační technologie, elektrotechniku, telekomunikační techniku, vývoj SW a HW, ale i specialisté na analytickou a překladatelskou činnost. Pozice jsou vhodné nejen pro zájemce s praxí, ale i pro čerstvé absolventy středoškolských a vysokoškolských oborů. Signálové zpravodajství zpracovává data a informace získané z elektromagnetického spektra vyzařovaného elektronickými prostředky. Prvky SIGINT VZ jsou dislokovány v mimopražských lokalitách v Ústeckém, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Pro tato pracoviště zároveň hledáme odborníky v oblasti zabezpečení a logistiky.

Více informací o nabízených pracovních pozicích SIGINT naleznete zde.

Pro další informace pro uplatnění v této oblasti kontaktujte: tel.: 725 025 330, e-mail: SI_VZ@mod.gov.cz

Kybernetická obrana NCKO

Vojenské zpravodajství ČR má ve svých úkolech vybudování Národního centra kybernetických operací (NCKO), které bude zabezpečovat kybernetickou obranu ČR. Do tohoto centra hledáme technicky zdatné jedince, kteří se chtějí podílet na zajišťování obrany České republiky a zajímají se o kybernetickou bezpečnost, forenzní analýzu, analýzu síťového provozu, big data a jejich zpracování, penetrační testování, reverse engineering a programování (Python, Java, C++, SQL atd.)

Držíme krok s dobou, a proto jsou zde pro prohlubování znalostí a další rozvoj samozřejmostí odborné kurzy v oboru IT, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Více informací o NCKO naleznete zde.

ICT

Specialisty v oblasti ICT nehledáme pouze pro Národní centum kybernetických operací. Nabízíme široké uplatnění např. v oblastech programování, tvorby síťových řešení, správy sítí, vývoje HW a SW apod. Klíčový je pro nás zájem o rozvoj v těchto oblastech.

Podpora/zabezpečení

Bez stabilního zabezpečení nefunguje žádná organizace. Proto i u nás najdou místa osoby s právním, ekonomickým či elektrotechnickým vzděláním nebo osoby technicky a manuálně zručné, osoby pohybující se v administrativě, telekomunikacích či jazykově vybavené osoby. Uplatnění u VZ ČR naleznou i osoby v oblasti revizí, dílen, stavebnictví nebo ostrahy, dopravy či gastronomie a pohostinství.

 

 

Vzdělávání a rozvoj

Vy vkládáte úsilí, my vám dáváme prostor se rozvíjet. Naši příslušníci tvoří to, čím je naše organizace. Rádi investujeme do vzdělávání a rozvoje našich lidí. Dobře víme, že právě toto je klíč k našemu úspěchu.

Setkáte se u nás s pravidelným proškolováním jak v běžných oblastech využitelných ve svých profesích, tak i se vzděláním ojedinělým, typickým pro zpravodajské instituce. Podporujeme jazykové vzdělávání, manažerské vzdělávání a vzdělávání v oblasti soft skills. Samozřejmostí jsou odborné kurzy zaměřené na Vaši konkrétní činnost.

Benefity & Plat

Vojenské zpravodajství nabízí v případě služebního poměru širokou škálu benefitů:

 

 • zajímavou a atraktivní práci, často odborně náročnou
 • profesní růst, rozvoj a vzdělávání ve vaší oblasti
 • pracovní dobu přizpůsobenou vašim potřebám
 • udržujeme vás fit – proto můžete každý týden využít čtyři hodiny pracovní doby ke zvyšování své fyzické kondice
 • 30 dnů dovolené
 • 14 dnů preventivní rehabilitace
 • nadstandardní zdravotní péči
 • příspěvek na bydlení
 • účast na teambuildingových akcích a sportovních dnech
 • možnost dalšího studia vč. možnosti získat stipendium
 • možnost absolvování stáží
 • u některých pozic je možnost cestovat či působit v zahraničí
 • možnost náborového příspěvku

 

 

Měsíční hrubý služební tarif (od 1.1.2023)

rotmistr 41 410,-
nadrotmistr 44 030,-
praporčík 46 910,-
nadpraporčík 50 050,-
poručík 44 290,-
nadporučík 50 050,-
kapitán 57 280,-
major 64 490,-

K tarifnímu platu náleží

 • stabilizační příspěvek
 • zvláštní příplatek
 • příspěvek na bydlení
 • příspěvek na dojíždění

 

Jak se přihlásit

Chcete pracovat pro Vojenské zpravodajství? Pak nám zašlete strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem na adresu kariera@mod.gov.cz. Zaujme-li nás Vaše žádost, budeme Vás co nejdříve kontaktovat.

Podotýkáme, že v průběhu přijímacího řízení nedochází k jakémukoliv negativnímu ovlivnění oprávněných zájmů a důstojnosti uchazeče. Poznatky získané o uchazeči budou využity pouze k posouzení vhodnosti uchazeče pro případné zařazení u VZ a je s nimi zacházeno v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Volná místa

Naše potřeby se dynamicky vyvíjejí. Trvale hledáme nové kolegyně a kolegy pro operativu, analytiku, IT a další technické odborníky, pracovníky podpory a logistiky. 

Zájemci o prestižní a zajímavou práci ve prospěch České republiky mohou navštívit Seznam aktuálních volných míst, nebo nás kontaktovat se svou žádostí, viz Jak se přihlásit.