Od roku 2010 zveřejňuje Vojenské zpravodajství výroční zprávy svého Bezpečnostního archivu, ve kterých zveřejňuje množství a stav uložených archiválii a další provozní informace.