Výroční zprávy Vojenského zpravodajství v oblasti poskytování informací podle zákone č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.