Vojenské zpravodajství bylo zřízeno zákonem č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství. Jeho působnost definuje zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky. Činnost zpravodajských služeb podléhá kontrole vlády, Poslanecké sněmovny, která za tímto účelem zřizuje Komisi pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, a Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky. Důležitým dokumentem pro činnost Vojenského zpravodajství je mimo jiné zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a bezpečnostní způsobilosti.