Vojenské zpravodajství

Vojenské zpravodajství je jednotnou ozbrojenou zpravodajskou službou České republiky integrující rozvědnou a kontrarozvědnou činnost. Základním úkolem Vojenského zpravodajství je získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace důležité pro obranu České republiky. Vojenské zpravodajství je přímou součástí Ministerstva obrany. V jeho čele stojí ředitel, který je z výkonu své funkce odpovědný ministru obrany.

Vojenské zpravodajství přispělo do sbírky „vlčích máků“ přes 140 tisíc korun

Tiskové zprávy

Vojenské zpravodajství (VZ) vybralo do tradiční sbírky ke Dni válečných veteránů celkem 144 983 Kč. Příslušníci VZ přitom přispěli stejně jako v minulých letech nejvíc ze složek rezortu Ministerstva obrany. Celkový výtěžek ve prospěch Vojenského fondu solidarity (VFS) činil 1 995 723 korun, což je oproti minulému roku téměř dvojnásobek. Veřejná sbírka se symbolem vlčího máku se konala od 21.…


Vojenské zpravodajství si připomnělo 103 let od svého založení

Tiskové zprávy

Vojenské zpravodajství si v pátek 12. listopadu slavnostním nástupem připomnělo 103 let od svého založení. Ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun při této příležitosti zároveň vyznamenal vybrané příslušníky. „Tento rok tak jasně prokázal, že jako společnost dokážeme spolupracovat, reagovat, přizpůsobovat se novým situacím a spoléhat jeden na druhého. Právě tyto hodnoty ctíme i ve Vojenském…


Vojenské zpravodajství se zúčastnilo veletrhu IDET

Tiskové zprávy

Vojenské zpravodajství se již podruhé zúčastnilo mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET, který se konal 6. – 8. října na výstavišti v Brně. Vojenské zpravodajství zde prezentovalo své Národní centrum kybernetických operací a Satelitní centrum SATCEN ČR. Odborná i široká veřejnost se během tří dnů konání veletrhu mohla seznámit s činností dvou specializovaných center…

STAŇTE SE PŘÍSLUŠNÍKEM VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ

Minulost nezměníme, budoucnost ano – tvořte ji s námi

Nikde nenajdete stejné možnosti kariéry jako u Vojenského zpravodajství. Jsme jedineční ve spojení rozvědné a kontrarozvědné služby. Vedle operativy se můžete uplatnit také v oblasti analýzy, informačních technologií a v mnoha dalších odvětvích.

Kariéra

Historie

Počátky československého vojenského zpravodajství sahají již do první světové války, kdy v rámci československých legií vznikaly první zpravodajské skupiny. Základy profesionálního vojenského zpravodajství byly položeny bezprostředně po 28. říjnu 1918. První armádní informační složkou se totiž již na počátku listopadu stalo zpravodajské oddělení československého Vrchního velitelství v Praze, jehož přednostou byl jmenován divizní generál Čeněk Haužvic, který nastoupil do této funkce 12. listopadu 1918. Právě toto datum je tak oficiálně považováno za den, kdy v Československu vzniklo vojenské zpravodajství.

Historie

Čeněk Haužvic

(Divizní generál československé armády)

Zakladatelská osobnost československého vojenského zpravodajství. V jeho čele stál od roku 1918 až do roku 1923.


František Moravec

(Brigádní generál Československé armády)

Přednosta zpravodajského oddělení Generálního štábu ve 30. letech, za druhé světové války velel zpravodajské skupině působící z exilu ve Velké Británii.


Příslušník

(Vojenské zpravodajství České republiky)

Dnešní Vojenské zpravodajství stojí na práci a nasazení každého jednoho příslušníka Vojenského zpravodajství.