Vojenské zpravodajství

Vojenské zpravodajství je jednotnou ozbrojenou zpravodajskou službou České republiky integrující rozvědnou a kontrarozvědnou činnost. Základním úkolem Vojenského zpravodajství je získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace důležité pro obranu České republiky. Vojenské zpravodajství je přímou součástí Ministerstva obrany. V jeho čele stojí ředitel, který je z výkonu své funkce odpovědný ministru obrany.

Vojenské zpravodajství zveřejnilo Výroční zprávu za rok 2022

Tiskové zprávy

Veřejná výroční zpráva za rok 2022 se stejně jako v minulých letech věnuje analýze vybraných oblastí ovlivňujících globální obranu a bezpečnost.  „Ve třech tematických kapitolách jsme se zaměřili na kybernetický aspekt konfliktu na Ukrajině, bezpilotní prostředky a šíření propagandy. Válka 21. století už totiž zdaleka není pouze konvenční,“ říká ředitel VZ Jan Beroun. Vojenské zpravodajství…


Analýza rizik pro podmořskou infrastrukturu

Tiskové zprávy

Jedním ze stěžejních výstupů loňského českého předsednictví Vojenskému zpravodajskému výboru (MIC – Military Intelligence Committee) NATO byla analýza rizik pro podmořskou infrastrukturu. Díky kvalitní práci českých zpravodajců letos v únoru zřídilo NATO na svém velitelství v Bruselu speciální oddělení, které se bude kritickou podmořskou infrastrukturou a její ochranou dále zabývat. „Poptávka…


Vzpomínka na generála Josefa Bartíka

Tiskové zprávy

Při příležitosti 55 let od úmrtí generálmajora Josefa Bartíka si jeho památku připomněli ve Stachách na Prachaticku společně se starostou obce a rodinou i zástupci Vojenského zpravodajství a Vojenského historického ústavu. Josef Bartík (30. června 1897 Stachy – 18. května 1968 Praha) byl významnou osobností prvorepublikové vojenské kontrarozvědky a jedním z členů slavné Moravcovy jedenáctky,…

STAŇTE SE PŘÍSLUŠNÍKEM VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ

Minulost nezměníme, budoucnost ano – tvořte ji s námi

Nikde nenajdete stejné možnosti kariéry jako u Vojenského zpravodajství. Jsme jedineční ve spojení rozvědné a kontrarozvědné služby. Vedle operativy se můžete uplatnit také v oblasti analýzy, informačních technologií a v mnoha dalších odvětvích.

Kariéra

Historie

Počátky československého vojenského zpravodajství sahají již do první světové války, kdy v rámci československých legií vznikaly první zpravodajské skupiny. Základy profesionálního vojenského zpravodajství byly položeny bezprostředně po 28. říjnu 1918. První armádní informační složkou se totiž již na počátku listopadu stalo zpravodajské oddělení československého Vrchního velitelství v Praze, jehož přednostou byl jmenován divizní generál Čeněk Haužvic, který nastoupil do této funkce 12. listopadu 1918. Právě toto datum je tak oficiálně považováno za den, kdy v Československu vzniklo vojenské zpravodajství.

Historie

Čeněk Haužvic

(Divizní generál československé armády)

Zakladatelská osobnost československého vojenského zpravodajství. V jeho čele stál od roku 1918 až do roku 1923.


František Moravec

(Brigádní generál Československé armády)

Přednosta zpravodajského oddělení Generálního štábu ve 30. letech, za druhé světové války velel zpravodajské skupině působící z exilu ve Velké Británii.


Příslušník

(Vojenské zpravodajství České republiky)

Dnešní Vojenské zpravodajství stojí na práci a nasazení každého jednoho příslušníka Vojenského zpravodajství.