Vojenské zpravodajství

Vojenské zpravodajství je jednotnou ozbrojenou zpravodajskou službou České republiky integrující rozvědnou a kontrarozvědnou činnost. Základním úkolem Vojenského zpravodajství je získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace důležité pro obranu České republiky. Vojenské zpravodajství je přímou součástí Ministerstva obrany. V jeho čele stojí ředitel, který je z výkonu své funkce odpovědný ministru obrany.

Jednání s ředitelem FBI

Tiskové zprávy

Ve čtvrtek 22. února 2024 jednali ministryně obrany Jany Černochová, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun a další zástupci resortu obrany s ředitelem amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (Federal Bureau of Investigation, FBI) Christopherem A. Wrayem. Hovořili zejména o aktuální bezpečnostní situaci a rozvoji spolupráce.   Návštěva Christophera Wraye v Praze potvrzuje a zdůrazňuje…


Křest knihy rozhlasových komentářů generála Moravce

Tiskové zprávy

Ve čtvrtek 22. února 2024 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnil křest knihy „Mluví důstojník ministerstva národní obrany - Londýnské rozhlasové komentáře generála Františka Moravce“. Editorem publikace je historik Vojenského historického ústavu Prokop Tomek.  Spolu s ním slavnostně pokřtily knihu ministryně obrany Jana Černochová a Anita Moravec Gard, vnučka legendy Vojenského zpravodajství…


Vojenské zpravodajství provedlo aktivní zásah v kybernetickém prostoru

Tiskové zprávy

Vojenské zpravodajství se v rámci svých úkolů podílí na zajišťování obrany České republiky v kybernetickém prostoru. K naplnění tohoto poslání provádíme řadu opatření, která jsou plně v souladu s platnou legislativou. Jednou z možností je i aktivní zásah v kyberprostoru. V průběhu ledna se VZ zapojilo do mezinárodní operace DYING EMBER vedené USA. Operace spočívala v provedení opatření proti…

STAŇTE SE PŘÍSLUŠNÍKEM VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ

Minulost nezměníme, budoucnost ano – tvořte ji s námi

Nikde nenajdete stejné možnosti kariéry jako u Vojenského zpravodajství. Jsme jedineční ve spojení rozvědné a kontrarozvědné služby. Vedle operativy se můžete uplatnit také v oblasti analýzy, informačních technologií a v mnoha dalších odvětvích.

Kariéra

Historie

Počátky československého vojenského zpravodajství sahají již do první světové války, kdy v rámci československých legií vznikaly první zpravodajské skupiny. Základy profesionálního vojenského zpravodajství byly položeny bezprostředně po 28. říjnu 1918. První armádní informační složkou se totiž již na počátku listopadu stalo zpravodajské oddělení československého Vrchního velitelství v Praze, jehož přednostou byl jmenován divizní generál Čeněk Haužvic, který nastoupil do této funkce 12. listopadu 1918. Právě toto datum je tak oficiálně považováno za den, kdy v Československu vzniklo vojenské zpravodajství.

Historie

Čeněk Haužvic

(Divizní generál československé armády)

Zakladatelská osobnost československého vojenského zpravodajství. V jeho čele stál od roku 1918 až do roku 1923.


František Moravec

(Brigádní generál Československé armády)

Přednosta zpravodajského oddělení Generálního štábu ve 30. letech, za druhé světové války velel zpravodajské skupině působící z exilu ve Velké Británii.


Příslušník

(Vojenské zpravodajství České republiky)

Dnešní Vojenské zpravodajství stojí na práci a nasazení každého jednoho příslušníka Vojenského zpravodajství.