Vojenské zpravodajství zveřejnilo výroční zprávu za rok 2019

10.11.2020 | Tiskové zprávy


Vojenské zpravodajství dnes vydalo veřejnou výroční zprávu o své činnosti za rok 2019. Zpráva se stejně jako v minulém roce soustřeďuje na vybrané problematiky – konkrétně na kybernetický prostor, bezpilotní prostředky a kosmický obrazový průzkum.

„Výroční zpráva o činnosti za rok 2019 pokračuje v nově zavedené tradici a zaměřuje se na vybrané problematiky, které z hlediska současného i budoucího vývoje hodnotí Vojenské zpravodajství jako důležité. Vojenské zpravodajství však věnovalo náležitou pozornost celému spektru své působnosti a zákonným adresátům poskytlo v roce 2019 stovky informačních výstupů,“ uvedl ve svém úvodním slově ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun.