Vojenské zpravodajství přispělo do poslední sbírky „Vlčích máků“ doposud nejvyšší částkou – přes 120 000 Kč

21.01.2021 | Tiskové zprávy


Vojenské zpravodajství přispělo do poslední rezortní sbírky ke Dni válečných veteránů 120 250 Kč, jedná se zatím o jeho nejvyšší příspěvek v historii konání této charitativní sbírky, jejímž symbolem je vlčí mák. Příslušníci Vojenského zpravodajství zároveň stejně jako v minulém roce přispěli nejvíc ze složek rezortu Ministerstva obrany. Celkový výtěžek sbírky ve prospěch Vojenského fondu solidarity (VFS) činí přes milion korun.

„Částka přesahující jeden milion korun významně podpořila konto VFS a v nastávajícím období tak umožní další pomoc vojákům a jejich rodinám v těžkých životních situacích. Nejvýznamnějším podporovatelem letošní sbírky se stali příslušníci Vojenského zpravodajství, kteří do sbírky přispěli úctyhodnou částkou 120 520 Kč,“ uvedla pro časopis A report předsedkyně výboru VFS brigádní generálka Lenka Šmerdová.

Za svůj finanční příspěvek obdrželo Vojenské zpravodajství děkovný list podepsaný vedle generálky Šmerdové i Náčelníkem Generálního štábu armádním generálem Alešem Opatou. Veřejná sbírka se symbolem vlčího máku již tradičně probíhala na konci loňského roku kolem Dne válečných veteránů, který připadá na 11. listopad. Do kasiček mohli přispívat jak vojáci a zaměstnanci rezortu Ministerstva obrany, tak široká veřejnost. Celkem se vybralo 1 052 088 Kč.