Soutěžní výbor Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti vyhlašuje soutěž o nejlepší kyberříkanku

28.06.2021 | Tiskové zprávy


Centrum kybernetické bezpečnosti, sdružení AFCEA a další partneři pořádají letní soutěž o nejlepší kyberříkanku. Cílem soutěže je oslovit mladé kreativní lidi a zapojit je do vytvoření krátkých básniček nebo říkánek zaměřených na osvětu kybernetické bezpečnosti mezi dětmi ve věku od čtyř let. Na chodu soutěže se podílí i Vojenské zpravodajství.

Soutěž probíhá ve třech kategoriích – junioři (do 15 let), středoškoláci (16 – 20 let), vysokoškoláci (21 let a výš). Říkanky a básničky o rozsahu jedné sloky lze organizátorům zasílat do 31. srpna.  Soutěžní výbor následně jednotlivé soutěžní práce vyhodnotí a vyhlásí první tři místa v každé soutěžní kategorii.

Odbornými garanty soutěže jsou Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA, Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú., Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Vojenské zpravodajství a další partneři, zejména vysoké školy ČR a profesní a neziskové organizace.

Více informací naleznete na https://www.kybersoutez.cz/kyber_rikanka.html.