Před 125 lety se narodil generál František Moravec, významná osobnost vojenského zpravodajství

23.07.2020 | Tiskové zprávy


Přesně před 125 lety se narodil brigádní generál František Moravec, jedna z nejvýznamnějších osobností historie vojenského zpravodajství. Ve 30. letech minulého století působil na tehdejším zpravodajském oddělení. V předvečer okupace 14. března 1939 odletěl spolu s jeho nejbližšími spolupracovníky do Velké Británie, kde působil po celou druhou světovou válku. Odtud mimo jiné organizoval výsadky parašutistů včetně nejznámější operace Anthropoid.

František Moravec se narodil v Čáslavi 23. července 1895. Účastnil se již první světové války, kam byl povolán v roce 1915. Po návratu z fronty se rozhodl dále pokračovat ve vojenské kariéře a v roce 1925 nastoupil na Vysokou školu válečnou v Praze, kterou absolvoval jako nejlepší ve svém ročníku. Po studiích se začal věnovat vojenskému zpravodajství a již v roce 1934 byl povolán přímo na 2. (zpravodajské) oddělení Hlavního štábu, kde stál v čele tehdejší pátrací skupiny.

Od počátku roku 1939 dostával plukovník František Moravec zprávy o blížící se německé okupaci, tehdejší politická reprezentace však odmítala těmto hrozbám naslouchat, a tak se Moravec odhodlal k odvážnému činu a v předvečer okupace odletěl spolu s nejbližšími spolupracovníky a značnou částí zpravodajského archivu do Velké Británie.

Takzvaná Moravcova jedenáctka působila z Londýna po celou druhou světovou válku. Pro prezidenta Beneše a jeho exilovou vládu zajišťovali zpravodajci přísun informací z okupované vlasti a v rámci svých možností se rovněž snažili pomáhat domácímu odboji. Vrcholem jejich činnosti byl výcvik a organizace výsadkových skupin složených z dobrovolníků z řad československé zahraniční armády, mezi jejich nejznámější mise patří operace Anthropoid.

Ačkoli se po František Moravec po válce vrátil zpět do Československa, po nástupu komunismu v Československu byl nucen svou vlast znovu opustit. Společně s rodinou se usídlil ve Spojených státech amerických, kde spolupracoval se CIA či americkým ministerstvem obrany. František Moravec umřel dne 26. července roku 1966 ve Washingtonu. V roce 1991 mu byla navrácena hodnost brigádního generála.

Vojenské zpravodajství se dodnes hlásí k odkazu generála Moravce. Jeho jméno nese také 601. skupina speciálních sil. V loňském roce bylo Františku Moravcovi uděleno čestné občanství města Čáslav in memoriam.