Novým ředitelem VZ se stává Petr Bartovský

28.06.2024 | Tiskové zprávy


Od 1. července 2024 se ředitelem Vojenského zpravodajství stává brigádní generál Petr Bartovský. K předání funkce došlo za účasti ministryně obrany Jany Černochové v pátek 28. června. 

Petr Bartovský v čele VZ střídá generálporučíka Jana Berouna, který zastával post od roku 2014. Ministryně obrany mu za dlouholetou službu poděkovala a ocenila ho Křížem obrany státu, tedy nejvyšším resortním vyznamenáním. Současně popřála Petru Bartovskému, který je dlouholetým příslušníkem služby, hodně štěstí v nové funkci. 

„Pana generála Bartovského vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě nečeká lehká služba. Vzhledem k jeho letitým zkušenostem a schopnostem, které nabyl v Armádě ČR i u Vojenského zpravodajství, si jsem jista, že bude správným člověkem na svém místě, a těším se na spolupráci s ním,“ řekla ministryně obrany Černochová.

„Známe své úkoly, na těch se nic nemění. Vojenské zpravodajství bylo, je a zůstane důležitým článkem při zajištění obrany a bezpečnosti naší země. Jedním z mých hlavních cílů bude zvýšení vnitřní koordinace, aby veškeré schopnosti a kapacity byly maximálně využity,“ uvedl Petr Bartovský.

Návrh ministryně obrany na jmenování nového ředitele projednal 23. dubna 2024 výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a následně jeho jmenování 24. dubna 2024 schválila jednomyslně vláda.

Brigádní generál Ing. Petr Bartovský, MPA vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, do služebního poměru vojáka z povolání byl přijat v roce 1994. V Armádě ČR působil ve velitelských a štábních funkcích v podřízenosti 1. armádního sboru a Velitelství pozemních sil. V roce 2001 byl přeložen k tehdejšímu Vojenskému obrannému zpravodajství a v rámci kariéry u VZ v dalších letech zastával několik vedoucích funkcí. Dvakrát byl nasazen v zahraničních operacích KFOR a EUFOR. Je držitelem prověrky na stupeň Přísně tajné.

Životopis_Petr Bartovský.pdf

Foto: OK MO