AFCEA uspořádala kulatý stůl ke kybernetické obraně, hlavním tématem byla spolupráce

30.04.2021 | Tiskové zprávy


Česká pobočka sdružení AFCEA uspořádala 28. dubna kulatý stůl, jehož tématem byla novela zákona o Vojenském zpravodajství, která se týká kybernetické obrany a která vejde v účinnost 1. července letošního roku. Kulatého stolu se vedle zástupců AFCEA a Vojenského zpravodajství účastnili zástupci státních institucí, akademické sféry i soukromého sektoru. Leitmotivem videokonference byla spolupráce a společná koordinace, bez které nelze efektivně český kybernetický prostor chránit.

V úvodu online setkání vystoupil ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, který poděkoval za podporu a podnětnou diskuzi nad zněním zákona během celého legislativního procesu. „Důležitou přidanou hodnotou je, že zde při diskutování o znění novely vznikl výrazný prostor pro spolupráci. Kybernetická obrana je běh na dlouhou trať a její efektivity nelze dosáhnout samostatně- Kybernetický prostor naopak ochráníme pouze spoluprací napříč státním i soukromým sektorem, vzájemnou důvěrou a sdílením informací a iniciativním přístupem,“ uvedl dále ředitel.

Zástupci Národního centra kybernetických operací následně představili základní teze novely, kterými jsou detekce a způsoby jejího vykonávání, aktivní zásah a jeho podmínky a kontrolní mechanismy nově svěřených pravomocí. Následovalo představení vize architektury kybernetické obrany. Jako nejdůležitější bod pro efektivní kybernetickou obranu České republiky byla definována spolupráce napříč sektory a odvětvími.

Spolupráce patřila i mezi nejdiskutovanější body diskuze, ze které především vyplynulo, že v současné době je třeba se zaměřit na nastavení konkrétních parametrů této spolupráce od ustanovení jednotlivých procesů, detekčních mechanismů až po vytvoření vhodné komunikační platformy pro odbornou komunitu. Z hlediska kvalifikovaného personálu je také třeba se zaměřit na společná koordinační cvičení či vzájemné proškolování odborníků.

Online kulatého stolu se zúčastnili například zástupci NÚKIB, Českého telekomunikačního úřadu, CZ.NIC, ICT Unie, sdružení CESNET, KYBEZ, CEVRO institutu nebo Policejní akademie. S ohledem na potřebu komplexního přístupu k implementaci nových kompetencí VZ a významnost jejich dopadů se rozhodně nejednalo o poslední jednání tohoto typu.

Sdružení AFCEA zaměřuje dlouhodobě svoji pozornost do oblasti podpory rozvoje informačních a komunikačních technologií ozbrojených sil jako jednoho z významných nástrojů obrany všeobecně uznávaných morálních hodnot demokratického světa. K tématu novely zákona o Vojenském zpravodajství uspořádala AFCEA již několikátý kulatý stůl.