Výstava Ve službách republiky přibližuje historii vojenského zpravodajství

16.11.2018 | Tiskové zprávy


Ředitel Vojenského zpravodajství brigádní generál Jan Beroun a ředitel Vojenského historického ústavu plukovník gšt. Aleš Knížek dnes na Vítězném náměstí v Praze slavnostně zahájili výstavu Ve službách republiky – 100 let vojenského zpravodajství. Expozice mapuje historii vojenského zpravodajství a připomíná jeho důležité milníky. Výstavu připravil Vojenský historický ústav ve spolupráci s Vojenským zpravodajstvím, které si v letošním roce připomíná 100 let od svého založení.

Celkem 22 výstavních panelů přibližuje historii vojenského zpravodajství od jeho počátků v legiích za první světové války až po současnost. Expozice připomíná mimo jiné založení profesionálního vojenského zpravodajství v roce 1918, roli vojenských zpravodajců za druhé světové války včetně operace Anthropoid, vývoj vojenských zpravodajských služeb za totalitního režimu i jejich transformaci po roce 1989.

 „Ačkoli naše činnost zůstává většinou zakryta, u příležitosti 100. výročí založení vojenského zpravodajství jsme se rozhodli alespoň do jisté míry přiblížit veřejnosti naši organizaci,“ uvedl při slavnostním zahájení ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, který při této příležitosti poděkoval Vojenskému historickému ústavu za spolupráci a podporu a věnoval jeho zástupcům pamětní odznaky.

Za vznik profesionálního vojenského zpravodajství je považován 12. listopad 1918, kdy do funkce prvního přednosty zpravodajského oddělení na tehdejším Vrchním vojenském velitelství nastoupil budoucí divizní generál Čeněk Haužvic a založil tak tradici vojenského zpravodajství v Československé respektive České republice.

Výstava bude před Generálním štábem na Vítězném náměstí volně přístupná do pátku 7. prosince.