Vojenské zpravodajství zveřejnilo výroční zprávu za rok 2018

26.11.2019 | Tiskové zprávy


Vojenské zpravodajství dnes zveřejnilo Výroční zprávu o své činnosti za rok 2018. U jubilejní 15. veřejné výroční zprávy Vojenské zpravodajství změnilo její koncept a nově se soustřeďuje pouze na vybrané problematiky, které do budoucna hodnotí jako klíčové. Výroční zpráva se tak zaměřuje na vývoj raketových prostředků vybraných států a kybernetické hrozby.

„Ve veřejné výroční zprávě se vždy Vojenské zpravodajství snažilo přinášet informace ze všech oblastí, kterými se v rámci své působnosti zabývalo. Vzhledem k tomu, že se výroční zprávy vydávají zpravidla až ve druhém pololetí následujícího roku, však mohly být uvedené informace již překonané. Proto bylo, symbolicky u 15. veřejné výroční zprávy, rozhodnuto změnit její koncept a nově se soustředit na vybrané problematiky, které Vojenské zpravodajství dlouhodobě hodnotí jako určující pro další světový vývoj,“ vysvětluje ve svém úvodním slově ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun

Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 se zaměřuje na vývoj raketových prostředků vybraných států a dále na hrozby v kybernetickém prostoru. Výroční zpráva dále tradičně poskytuje základní informace o Vojenském zpravodajství a vymezuje jeho zákonnou působnost a úkoly v bezpečnostním aparátu České republiky. Zpráva obsahuje veškeré informace o činnosti a výsledcích, které může Vojenské zpravodajství s ohledem na legislativu o ochraně utajovaných informací veřejnosti poskytnout.

Výroční zpráva zároveň přináší informace o činnosti mimo hlavní činnost Vojenského zpravodajství, kam se řadí například historie a odkaz Vojenského zpravodajství, charitativní činnost či jeho prezentace v rámci odborné i široké veřejnosti.