Vojenské zpravodajství zveřejnilo výroční zprávu za rok 2017

03.12.2018 | Tiskové zprávy


Vojenské zpravodajství dnes zveřejnilo výroční zprávu o své činnosti za rok 2017. Výroční zpráva obsahuje veškeré informace o činnosti a výsledcích, které může Vojenské zpravodajství s ohledem na legislativu o ochraně utajovaných informací veřejnosti poskytnout. Letošní zpráva zároveň přináší informace o dalších činnostech Vojenského zpravodajství a připomíná stoleté výročí, které si služba v tomto roce připomíná.

Vojenské zpravodajství ve své výroční zprávě reaguje na nové světové fenomény a celospolečenskou situaci. Text přináší analýzu krizových regionů včetně Blízkého a Středního východu, severní Afriky, Balkánu či regionu států bývalého Sovětského svazu. Dále se zpráva zaměřuje na nadnárodní hrozby jako terorismus, extremismus či kybernetické hrozby a popisuje své nové úkoly v oblasti kybernetické obrany a obrazového zpravodajství.

Výroční zpráva také poskytuje základní informace o Vojenském zpravodajství a vymezuje jeho zákonnou působnost a úkoly v bezpečnostním aparátu České republiky. V průběhu loňského roku předalo Vojenské zpravodajství na 1 300 informačních výstupů, které byly určeny zákonným adresátům, tedy vládě a prezidentu republiky, nejvyšším představitelům Ministerstva obrany a Armády České republiky, zpravodajským orgánům NATO a EU a partnerům v rámci bilaterální spolupráce.

Vedle toho zpráva připomíná letošní stoleté výročí existence Vojenského zpravodajství – za datum vzniku profesionálního vojenského zpravodajství je považován 12. listopad 1918, kdy byl do funkce prvního přednosty zpravodajského oddělení na tehdejším Vrchním vojenském velitelství v Praze jmenován pozdější divizní generál Čeněk Haužvic.