Vojenské zpravodajství si připomnělo 103 let od svého založení

12.11.2021 | Tiskové zprávy


Vojenské zpravodajství si v pátek 12. listopadu slavnostním nástupem připomnělo 103 let od svého založení. Ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun při této příležitosti zároveň vyznamenal vybrané příslušníky.

„Tento rok tak jasně prokázal, že jako společnost dokážeme spolupracovat, reagovat, přizpůsobovat se novým situacím a spoléhat jeden na druhého. Právě tyto hodnoty ctíme i ve Vojenském zpravodajství a budeme na nich i do budoucna stavět, abychom mohli vždy s plným nasazením hájit zájmy České republiky u nás i v zahraničí,“ uvedl ve svém úvodním slově ředitel VZ Jan Beroun.

Vybraní příslušníci Vojenského zpravodajství byli následně vyznamenání odznaky Vojenského zpravodajství a vyznamenáními Ministerstva obrany. Nástupu se tentokrát kvůli epidemiologické situaci neúčastnili hosté, ani představitelé rezortu MO.

Za vznik profesionálního vojenského zpravodajství je považován 12. listopad 1918, kdy do funkce prvního přednosty zpravodajského oddělení na tehdejším Vrchním velitelství v Praze nastoupil budoucí divizní generál Čeněk Haužvic a založil tak tradici vojenského zpravodajství v Československé respektive České republice.