Vojenské zpravodajství si připomnělo 101 let od svého založení

13.11.2019 | Tiskové zprávy


Slavnostním nástupem v Národním památníku na Vítkově si 12. listopadu Vojenské zpravodajství připomnělo již 101. výročí svého založení. Ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun při této příležitosti zároveň vyznamenal vybrané příslušníky Vojenského zpravodajství.

 „Vojenské zpravodajství zůstává respektovanou institucí u nás i v zahraničí. Zachováváme si vysoký standard v tradičních zpravodajských disciplínách. Neustále ale také pracujeme na rozšiřování schopností i v technických oblastech, jako je například kybernetická obrana nebo obrazové zpravodajství,“ uvedl ve svém úvodním projevu ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun.

Vybraní příslušníci Vojenského zpravodajství byli následně vyznamenání čestnými odznaky Vojenského zpravodajství a vyznamenáními rezortu Ministerstva obrany. Nástupu se dále účastnili někteří bývalí ředitelé vojenské tajné služby a představitelé rezortu Ministerstva obrany a Armády České republiky.

Za vznik profesionálního vojenského zpravodajství je považován 12. listopad 1918, kdy do funkce prvního přednosty zpravodajského oddělení na tehdejším Vrchním vojenském velitelství v Praze nastoupil budoucí divizní generál Čeněk Haužvic a založil tak tradici vojenského zpravodajství v Československé respektive České republice.