Vojenské zpravodajství přispělo do sbírky ke Dni válečných veteránů přes 100 000 Kč

21.12.2018 | Tiskové zprávy


Vojenské zpravodajství se v listopadu opět zapojilo do celorezortní sbírky u příležitosti Dne válečných veteránů ve prospěch Vojenského fondu solidarity. Příslušníci Vojenského zpravodajství přispěli částkou 117 377 Kč, v rámci celého rezortu Ministerstva obrany se podařilo vybrat 906 658 Kč.

Veřejná rezortní sbírka probíhala od 20. října do 20. listopadu. Do kasiček mohli přispívat jak vojáci a zaměstnanci rezortu Ministerstva obrany, tak široká veřejnost. Za libovolný příspěvek každý získal odznak vlčího máku, který je symbolem celé sbírky.

Vojenské zpravodajství se tradičně aktivně zapojuje do sbírky ke Dni válečných veteránů a stejně jako v minulých letech přispěli jeho příslušníci i letos nejvyšší částkou ze všech zainteresovaných složek rezortu.