Vojenské zpravodajství má nový pamětní odznak podplukovníka Houšky

29.06.2020 | Tiskové zprávy


Vojenské zpravodajství disponuje novým pamětním odznakem pplk. gšt. Tomáše Houšky. Vyznamenání bude udělováno lidem, kteří dosáhli významných výsledků v oblasti analýzy informací. Tento týden byli již první příslušníci Vojenského zpravodajství tímto odznakem vyznamenáni. Pamětní odznak je pojmenován po československém zpravodajském důstojníkovi Tomáši Houškovi, který se ve 30. letech velkou měrou zasloužil o analytickou činnost na tehdejším zpravodajském oddělení Hlavního štábu.

Pamětní odznak je určen osobám, které se dlouhodobě podílely na plnění úkolů v oblasti analytiky Vojenského zpravodajství či se významný způsobem zasloužily o rozvoj této disciplíny. Motiv a podoba pamětního odznaku byly konzultovány a schváleny příslušnou komisí Vojenského historického ústavu.

Podplukovník gšt. Tomáš Houška působil ve třicátých letech na zpravodajském oddělení v tehdejší sekci plánovací a studijní, ve které stál v čele skupiny zaměřující se na Německou říši. Výrazným způsobem se podílel na vyhodnocování poznatků získaných československými zpravodajci o německé armádě a informoval o nich nejen své nadřízené, ale i vedení československého státu a jeho spojence.

Po okupaci českých zemí nacistickým Německem se zapojil do odboje a předával své poznatky o stavu a schopnostech německé armády polské zpravodajské službě. Na konci roku 1939 byl zatčen a mučen gestapem. Před vyzrazením informací raději zvolil ukončení svého života skokem z okna vyšetřovací místnosti gestapa.