VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ BYLO OPĚT JEDNÍM Z PARTNERŮ STUDENTSKÉ KYBERSOUTĚŽE

20.05.2022 | Tiskové zprávy


V Plzni se 19. května 2022 uskutečnilo celostátní finále 6. ročníku Národní soutěže v kybernetické bezpečnosti, které se mohou účastnit studenti od 9 do 25 let. Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnil i ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun.

Kybernetickou soutěž organizuje sdružení AFCEA a hlavními odbornými garanty jsou Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Centrum Kybernetické bezpečnosti. Mezi další významné partnery se řadí i Vojenské zpravodajství, jehož odborníci spolupracovali i na zadání některých soutěžních úkolů.

Z 5,5 tisíce přihlášených studentů se do plzeňského závěrečného kola probojovalo pět desítek finalistů ve třech věkových kategoriích. Během dopoledne museli prokázat své individuální schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany. Odpoledne bylo zaměřené na týmovou práci a utkala se v něm pětadvacítka nejlepších.

Po celý den probíhal v Plzni také prezentační doprovodný program. Vojenské zpravodajství bylo zastoupeno informačním stánkem Satelitního centra (SATCEN).

Přehled výsledků a více o soutěži na www.kybersoutez.cz