Uctění památky generála Bartíka

20.05.2024 | Tiskové zprávy


Zástupci Vojenského zpravodajství si ve Stachách položením věnců u pamětní desky a hrobu generálmajora ve výslužbě Josefa Bartíka připomněli 56 let od jeho úmrtí.

Josef Bartík (30. června 1897 Stachy – 18. května 1968 Praha) byl významnou osobností prvorepublikové vojenské kontrarozvědky a jedním z členů slavné Moravcovy jedenáctky, která během druhé světové války působila z Velké Británie. 

V roce 2021 zřídilo Vojenské zpravodajství pamětní odznak nesoucí jméno generála Bartíka. Odznak je určen k ocenění osob, které se významným způsobem podílely na plnění a zabezpečování úkolů kontrarozvědné části Vojenského zpravodajství.


----------

Josef Bartík bojoval již v první světové válce jako legionář na italské frontě, kde utrpěl těžké zranění nohy s doživotními následky. Po konci války a vzniku samostatného státu od počátku působil ve vznikajícím zpravodajském oddělení Hlavního štábu Československé armády. 

Ve 30. letech stál s významnými úspěchy v čele tehdejší defenzivní sekce, tedy kontrarozvědky, kterou od ledna 1935 v hodnosti majora řídil. Pod jeho velením byla odhalena řada Čechoslováků, kteří byli usvědčení ze špionáže ve prospěch Německa. Svou pozici zastával do 14. března 1939, kdy den před vznikem protektorátu odletěl s plukovníkem Františkem Moravcem a dalšími kolegy do Londýna. Zde dále působil ve zpravodajských orgánech řízených exilovou vládou.

Po válce se již jako generál vrátil do Československa a stanul v čele odboru pro politické zpravodajství na Ministerstvu vnitra. Zde například řídil vyšetřování proti K. H. Frankovi a dalším válečným zločincům. 

Po nástupu komunismu v únoru 1948 byl Josef Bartík zatčen a následně odsouzen ve vykonstruovaném procesu k pěti letům vězení. Plně rehabilitován byl až v roce 1965.

Josef Bartík zemřel 18. května 1968. Do strašnického krematoria se s ním tehdy přišli rozloučit legionáři, vojáci první republiky i příslušníci zahraničního odboje za druhé světové války. 

V roce 1998 byl generálmajorovi Josefovi Bartíkovi in memoriam propůjčen prezidentem Václavem Havlem Řád bílého lva III. třídy.