Satelitní centrum SATCEN ČR zahajuje operační činnost

13.01.2020 | Tiskové zprávy


Plnou operační činnost zahajuje od 1. ledna 2020 Satelitní centrum SATCEN ČR, které získává a analyzuje elektrooptická i radarová obrazová data kosmického průzkumu velmi vysokého rozlišení z určité lokality téměř v reálném čase. Svými výstupy podpoří Severoatlantickou alianci, Armádu České republiky a státní správu. Jedná se o naplnění jednoho ze závazků, ke kterému se Česká republika přihlásila v rámci svého členství v Severoatlantické alianci. Satelitní centrum funguje ve struktuře Vojenského zpravodajství, které tak dál rozvíjí své technologické a expertní schopnosti k zajištění bezpečnosti České republiky.

„Díky této nové schopnosti, kterou přispíváme do kolektivní obrany, zvyšujeme kredit ČR v Alianci a potvrzujeme naše spojenecké závazky. Centrum ale nebude sloužit pouze resortu obrany. Jeho výstupy budou využívat i další státní instituce nebo složky Integrovaného záchranného systému,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

Satelitní centrum bude podporovat alianční partnery i českou armádu. Aktuální družicové snímky poskytnou vojákům důležité informace například při průzkumu terénu či při skrytém monitorování sil a prostředků protivníka včetně detekce klamných postavení a maskování techniky. Významný přínos centra může být i v operacích při osvobozování unesených osob, anebo rukojmích.

„Centrum jsme začali budovat v roce 2018 a díky naší historické zkušenosti s obrazovým zpravodajstvím a odborníkům, které máme, je dnes centrum plně funkční a plní své úkoly, které přispívají k bezpečnosti naší země a našich spojenců,“ říká ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun.

Satelitní centrum bude poskytovat informace o pozicích zájmových objektů a oblastech dle jednotlivých požadavků. Centrum bude získávat elektrooptická (multispektrální) i radarová obrazová data z běžně dostupných družic kosmického průzkumu. Snímky přitom budou k dispozici řádově v desítkách minut od nasnímání požadovaného prostoru a bude na nich možné rozlišit předměty až do velikosti 50 centimetrů či různé druhy povrchů a materiálů.

„Vždy jsem si přál, aby Česká republika naplno využila potenciál, který má ve svém Vojenském zpravodajství. Zpravodajské informace ze satelitních snímků jsou skvělým způsobem jak pomoci  našim aliančním spojencům a využít přitom výjimečné schopnosti našich lidí z oblastí jako je umělé inteligence nebo komunikační technologie,“ uvedl český velvyslanec při NATO Jakub Landovský.

SATCEN ČR bude zároveň na základě rozhodnutí vlády z pozice národní autority obrazového zpravodajství centralizovat získávání družicových snímků pro státní správu. Centrum bude spolupracovat například s Integrovaným záchranným systémem nebo rezorty dopravy či zemědělství, se kterými již byla podepsána memoranda o spolupráci. Centrum může pro státní instituce například monitorovat rozsah škod živelných pohrom a chemických havárií nebo sledovat rizikové jevy v dopravní infrastruktuře, jako jsou pohyby vozovek či mostních konstrukcí. 

„Jak technologicky, tak svými schopnostmi patří centrum mezi světovou špičku. Velmi mne překvapil zájem mladých lidí o pracovní uplatnění v Satelitním centru, zejména pak jejich motivace vycházející nejenom z odborného hlediska, ale i zájmu podílet se na zajištění bezpečnosti naší republiky,“ říká ředitel SATCEN ČR Ladislav Stahl.

Z pohledu rozvoje schopností SATCEN ČR existuje záměr, že by Česká republika mohla disponovat vlastní národní družicovou technologií. Projekt nazvaný GOLEM (globální orbitální elektrooptický systém) by mohl být realizován do roku 2024. Dále je v uvažování projekt STRATOM (stratosférický obrazový systém) zajištující průzkumné obrazové informace v rámci teritoria ČR. V rovině umělé inteligence probíhá aktuálně vývoj projektu MODES, což je modulární expertní systém využívající strojové učení, jehož schopnostmi bude automatická detekce, extrakce a identifikace zájmových objektů (např. vojenské techniky) na družicových snímcích.