Na základě úkolů Vojenského zpravodajství a závazků vůči Severoatlantické alianci v oblasti poskytování obrazového zpravodajství vzniklo v České republice Satelitní centrum SATCEN ČR. Satelitní centrum bylo vytvořeno k 1. 7. 2018 v rámci Vojenského zpravodajství a dosáhlo plné operační schopnosti pro plnění úkolů NATO k 1. 1. 2020. SATCEN ČR je národní autoritou pro obrazové zpravodajství a v rezortu Ministerstva obrany gestorem kosmického průzkumu. Česká republika se tak zařadila mezi významné hráče v oblasti kosmického průzkumu nejen v Evropě, ale i ve světě.

Úkolem SATCEN ČR je poskytovat konkrétní, detailní a přesné zpravodajské informace o zájmových oblastech a pozicích zájmových objektů dle jednotlivých požadavků. Hlavním přínosem SATCEN ČR je zejména schopnost získat, využít a analyzovat optická, multispektrální a radarová obrazová data kosmického průzkumu velmi vysokého rozlišení z určité lokality v krátkém čase.

Jak centrum funguje

Satelitní centrum dostává požadavky od vojenských i civilních subjektů. Na základě těchto požadavků aktivuje centrum předem stanovené postupy pro získání družicových snímků. SATCEN ČR má přístup k nejpřesnějším komerčním datům, dalším neveřejným datovým zdrojům a plánuje také vlastní prostředky. Díky své unikátní pozici, vybudované infrastruktuře a kvalitní spolupráci může SATCEN ČR programovat družice přímo, a stejně tak přijímat data pomocí vlastní infrastruktury. Pomocí sofistikovaných postupů je pak snímek rekonstruován a upraven k dalšímu zpracování. Expertní analytici poté na těchto snímcích pomocí automatických i manuálních postupů vyhodnocují vojensko-politická i civilní témata. Zpracovaná analýza nebo snímek jsou následně distribuovány zadavateli. Z technologického a informačního hlediska se Satelitní centrum ČR řadí mezi výjimečná pracoviště v evropském i světovém měřítku.

Využití satelitního centra

Vedle výstupů pro Severoatlantickou alianci podporuje Satelitní centrum i práci českých vojáků vyslaných na zahraniční mise a zvyšuje jejich informovanost o lokalitě, ve které operují. Aktuální družicové snímky poskytují vojákům důležité informace například při průzkumu terénu, ve kterém je plánovaná vojenská operace, či při skrytém monitorování sil a prostředků protivníka. Kombinací spektrálních pásem je možné i detekovat klamná postavení (makety) či maskování techniky. Radarová data je možné využít při špatném počasí, anebo pro odhalení a monitoring nelegálních přeshraničních tras osob a techniky či detekci nelegální a skryté infrastruktury pod zemí a změn terénu.

Satelitní centrum spolupracuje také s Integrovaným záchranným systémem České republiky a dalšími státními institucemi. V případě náhlé krizové situace dokáže zareagovat velice rychle a přinést aktuální snímek či zpracovat analytický výstup. Dlouhodobě pak může například monitorovat určitý jev a zaznamenávat jeho vývoj. V roce 2021 SATCEN ČR například pomáhal při rychlém odhadu škod a analýze situace po tornádu na jižní Moravě. V roce 2020 podporovalo centrum tým USAR českých hasičů při nasazení po explozi v bejrútském přístavu.

V SATCEN ČR působí desítky specialistů

V Satelitním centru působí desítky specialistů. V prvé řadě se jedná o analytiky družicových snímků, jejichž úkolem je vyhodnocovat získané snímky. Dále jsou v centru experti na dálkový průzkum země, geoinformatiku, geografické informační systémy, geodatabáze, komunikační a družicové technologie či specialisté na IT v oblasti hardwaru i softwaru. 

Zaujalo vás Satelitní centrum SATCEN ČR a chcete být jeho součástí?