Příslušníci Satelitního centra se zúčastnili Českého uživatelského fóra Copernicus

04.07.2019 | Tiskové zprávy


Příslušníci Satelitního centra České republiky (SATCEN ČR) se ve dnech 25. – 26. června zúčastnili již osmého Českého uživatelského fóra Copernicus, v rámci kterého prezentovali činnost centra a sbírali podněty a uživatelské požadavky z řad odborníků, firem a zástupců státní správy. Satelitní centrum vzniklo v rámci Vojenského zpravodajství na základě závazků vůči Severoatlantické alianci, k zahájení plnění operačních úkolů dojde na začátku příštího roku.

Tématem letošního fóra byla budoucnost dálkového pozorování země – tzv. Future EO. Během dvou dnů se zástupci SATCEN ČR účastnili všech programových bloků, zapojili se do diskuze ohledně požadavků na nové mise satelitů Sentinel a sbírali podněty pro fungování SATCEN ČR jako národního autority obrazového zpravodajství.

Mezinárodní charakter akce podtrhly výstupy vrcholných členů Evropské vesmírné agentury (ESA) a Evropské komise. Na fóru se také představilo několik nových firem zpracovávajících satelitní data, start-upy s podporou ESA a prostor letos dostala i mladá generace z řad studentů základních a středních škol.

Na závěr prvního dne pak v rámci panelové diskuze odpovídal ředitel SATCEN ČR na otázky z řad účastníků konference. Dotazy se týkaly především plánovaného rozvoje kosmického obrazového průzkumu na národní úrovni. Další dotazy směřovaly na druh a kvalitu snímaných dat v souvislosti s jejich využitím v rámci státní sféry, jejíž podpora také patří mezi plánované aktivity SATCEN ČR.

Konference Copernicus pro komunitu programu Evropské komise, Evropské kosmické agentury a partnerů pro monitoring životního prostředí a bezpečnost se v Česku koná již od roku 2012. Cílem je propojení uživatelů na národní úrovni z řad státní správy, akademického, podnikatelského sektoru, ale i veřejnosti.

Vojenské zpravodajství buduje Satelitní centrum na základě závazků vůči Severoatlantické alianci v oblasti obrazového zpravodajství. SATCEN ČR bude svými výstupy podporovat nejen velitelské struktury NATO a Armádu Ćeské republiky, ale také státní sféru včetně Integrovaného záchranného systému. Centrum bude poskytovat obrazové informace zájmových objektů a oblastí téměř v reálném čase dle jednotlivých požadavků. K zahájení operačních úkolů dojde na začátku roku 2020.