Dopady války na Ukrajině v kyberprostoru

31.01.2023 | Tiskové zprávy


Jedním z úkolů Vojenského zpravodajství je zajištění kybernetické obrany. Aktuálně.cz v rozhovoru s expertem na tuto oblast popisuje ukrajinsko-ruský konflikt v kyberdoméně a dopady na Českou republiku. 

„Změna bezpečnostního prostředí byla zásadní. Museli jsme reagovat na skutečnost, že se v geografické blízkosti rozhořel významný konflikt, u nějž narostly projevy kybernetických hrozeb s potenciálem zasáhnout i Českou republiku,“ zaznělo mj. v rozhovoru. 

„Snažíme se to sledovat všemi prostředky, které nám umožňují naše kompetence. V první řadě jsou to naše zpravodajské poznatky. Pak je to spolupráce s partnery. V NATO informace o kybernetickém rozměru války sdílíme. I proto, abychom sami mohli být lépe připraveni v případě nepřátelských aktivit vůči nám.“

Přečtěte si celý rozhovor na Aktuálně.
Více o kybernetické obraně a úkolech VZ naleznete zde.