ČR hostila mezinárodní konferenci Umělá inteligence v oblasti bezpečnosti a obrany

06.09.2022 | Tiskové zprávy


MIC_Chairmanship_22_logo.jpg

Ve dnech 31. srpna a 1. září 2022 se v Praze uskutečnila mezinárodní odborná konference „Umělá inteligence v oblasti bezpečnosti a obrany“. Konferenci pořádaly Ministerstvo obrany a České vysoké učení technické.

Vedle odborníků z členských zemí Severoatlantické aliance a vybraných partnerských států byli účastníky konference také představitelé akademické a komerční sféry. Záštitu nad akcí převzali premiér Petr Fiala, rektor ČVUT Vojtěch Petráček a náměstek generálního tajemníka NATO pro zpravodajství a bezpečnost David Cattler.

Využití nových technologií (tzv. EDT – Emerging and Disruptive Technologies) si stanovilo NATO jako jeden z milníků budoucího zajištění společné obrany a bezpečnosti. Pro rozvoj schopností v této oblasti je důležité zapojení akademické obce, soukromého sektoru a sdílení poznatků z projektů vědy a výzkumu.

Nové technologie a zejména umělá inteligence patří mezi jednu z priorit, na které se zaměřují také zpravodajské služby. I proto si rozvoj spolupráce v této oblasti a výměnu informací zvolila ČR jako jedno z nosných témat pro své letošní předsednictví Vojenskému zpravodajskému výboru (MIC - Military Intelligence Committee) NATO.